2 תשובות
יש סימן כזה של שעון בפיד שלך ושם נמצאות התמונות ואז תעשי בדיוק מה שעשית כששמת את התמונה בפיד
בארכיון*