תשובה אחת
את נכנסת לארכיון, מסמנת את כל ההודעות ומעבירה אותן חזרה לדואר הנכנס