2 תשובות
לא.

כל משלב"ית מקבל יום המא"ה.
לא, כל בת או בן שלא מיועדים לשירות קרבי מקבלים זימון.
באותו הנושא: