3 תשובות
שואל השאלה:
מישה קולינס זה מעולה אבל המורה אמרה נושאים כלליים, יענו לא אנשים..
מישה קולינס
פוליטיקה..