3 תשובות
להעלות את המודעות לסרטן, לזהירות בדרכים וכ"ו. אפשר להכניס אין ספור של זמן בהרצאות הללו.
הדברים שהישראלים פיתחו כמו דיסק און קי וכאלה
קובייה הונגרית