4 תשובות
קולה, עישון סיגריות, זהירות בדרכים, על מדינה כל שהיא, עיר עתיקה במדינה כלשהי
סיגריות סמים
יחסי מין בקטנה
אמ..
ביטחון עצמי
הצלחה בלימודים/בחיים (שיטות, איך לחלק את הזמן נכון)
לחץ חברתי ודברים כאלה
השפעות מוזיקה על חיינו, השפעות אלכוהול, סמים...
זה יכול להיות משהו שאת אוהבת אישית ולהרצות על זה
סדרת פיבונאצי
באותו הנושא: