4 תשובות
סדרת פיבונאצי
השפעות מוזיקה על חיינו, השפעות אלכוהול, סמים...
זה יכול להיות משהו שאת אוהבת אישית ולהרצות על זה
סיגריות סמים
יחסי מין בקטנה
אמ..
ביטחון עצמי
הצלחה בלימודים/בחיים (שיטות, איך לחלק את הזמן נכון)
לחץ חברתי ודברים כאלה
קולה, עישון סיגריות, זהירות בדרכים, על מדינה כל שהיא, עיר עתיקה במדינה כלשהי
באותו הנושא: