תשובה אחת
לא כל כך.
יש מדינות עניות, אבל לא ברמה של מדינת עולם שלישית.
אוקראינה היא הכי מתקרבת להגדרה של זה, פחות או יותר בגלל מה שהולך שם בזמן האחרון.
אנונימי