3 תשובות
מספרים זוגיים הם - 2 4 6 8 10 12 14 16...
מספרים איזוגיים - 1 3 5 7 9 11 13...
מספר זוגי הוא מספר המתחלק בשתיים ללא שארית: לדוג', 2, 4, 6 וכו'
מספר אי זוגי הוא ההפך.
מספר אי זוגי זה מספר שאינו מתחלק ב-2 ושיש לו שארית כמו 3,4,5,7
מספר זוגי הוא מספר שמתחלק ב-2 ושאין לו שארית כמו 2 4 6 8 10 12 14 16