2 תשובות
100-200
שואל השאלה:
אבל היא ממש קטנה היא עגולה וקטנה ממש