תשובה אחת
גם אנחנו עברנו חיסונים, וגם לי כאבה היד כמה זמן אחרי החיסון.
אין דום דבר לעשות כדי להפחית את הכאב, כי בכל זאת כואב כשמזיזים את היד וכולי.
אל תעשי תנועות קיצוניות עם היד, והשתדלי שלא להתאמץ איתה יותר מידי.
כעבור 2-3 ( או פחות ) הכאב יחלוף ולא תזכרי שכאב לך בכלל ;)