4 תשובות
מה אנחנו מחשבון כלוריות תחשב לבד
כן למה שנדע?
פשוט לו לאכול את זה, זה זבל תאכל במקום איזה פרי.
הרבה אם חשוב לך כמה קלוריות את\ה אוכל\ת אז אל תוכל\י את זה