2 תשובות
שואל השאלה:
יש גם ספרים על גיור?
את יכולה לפנות ישירות למשרד ראש הממשלה מערך הגיור ותקבלי תשובה גם בטלפון על כל השאלות

http://www.nativhagiur.org.il/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A8/
באותו הנושא: