5 תשובות
אבל התהליך יהיה לו קצת יותר פשוט ויותר קצר
בקצת:) מקווה שעזרתי
לא הוא צריך לעשות תשובה להצטער ולטבול במקווה חטא ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא נשמה של יהודי נחצבה מתחת כסא הכבוד ואם יהודי שהתנצר עדיין נשאר יהודי הנשמה של יהודי יותר גבוה מהכל וזה שהתנצר לא התחלפה בו נשמה
אוהב השם
לא משום שמבחינת היהדות לא ניתן להמיר דת.. אם נולדת יהודי אתה נשאר יהודי כל החיים, גם אם אתה מחליט להתנצר מבחינת נצרות אתה נוצרי אבל מבחינת יהדות עדיין יהודי
RGART