2 תשובות
אתה יכול לעבור לחברה אחרת ו להשאיר את המספר שלך
בימיינו כבר נותנים לך להשאיר את המספר הקודם אתה לא חייב להחליף.