5 תשובות
אני חושבת או *64 או *46
אבל אחד מהם נכון
מוסיפים *43 לפני המספר של מי שאתה רוצה להתקשר אליו.
עושים בתחילת המיספר כוכבית 34
*43 לפני החיוג
זה עולה כסף אבל את יכולה להכנס להגדרות אפשרויות שיחה מספר גלוי/לא גלוי