תשובה אחת
איך אפשר לעזור לך? אני השתחררתי לפני כשנה ומבין לא מעט בצה"ל.