תשובה אחת
אני לא מכירה את החטיף, אבל אם זה מה שיש בו - כן.