תשובה אחת
אני מניחה שאתה מדבר על העברת בעלות ברכב. אז כן, זה ניתן, רק שזה כפוף לכך שתעודת הזהות של בעל הרכב אותו רוצים להעביר, תהיה בידו של מיופה הכוח, וכן יהיה אישור בכתב על ידי המעביר, שהוא מייפה את כוחו של.. הנושא ת. ז. מס'.. להעביר בעלות ברכב שמספרו.. ל"שם הבעלים החדש ומס' ת. ז. שלו. וחתימת הבעלים של הרכב.
באותו הנושא: