8 תשובות
חמש.
עמוד חמש.
(עמוד זה זכר)
חמשש
עמוד חמש, אם אתה מתכוון לכמה עמודים ולא למספר העמוד אז חמישה עמודים
חמש כי זה מספר סתמי כמו מספר בית או טלפון
עמוד חמש. נשמע לך הגיוני להגיד עמוד חמישה?
לא קשור זכר\נקבה.
בכללי לזכר תמיד הולך "חמישה" (כמו חמישה ילדים, חמישה כסאות)
אבל עמוד זה מילה ניטרלית שהולכות גם לזכר וגם לנקבה, במקרה של עמוד זה חמש.