תשובה אחת
למשהו שאת טובה בו. לא סתם כי את רוצה עמוד.