4 תשובות
לא מבין גדול במילואים, אבל כל יום שאתה בצבא ולא מרויח משכורת, אתה אמור לקבל כסף מהמדינה במקום, לא משנה אם אתה חולה או לא.

אם לא יאה לצבא, אז שישחררו אותך, ואז תוכל להוציא סיקים מהרופא ותקבל ימי מחלה.
אם אתה עדיין שם, אתה במילואים כמו כל אחד אחר והזכויות שלך בהתאם.
האם טרם הגימלים ביצע את החיול אצל הקישור בקליטה?
אם אתה לא חתמת על פיצול אצל קצינת הקישור אז זה נחשב שחויילת ולכן הגימלים הם חלק מהשירות וישולם לך תשלום. אם לא חויילת או אם חתמת על פיצול זה יכול שלא להכלל.
אפשר לבדוק מול קצינת הקישור

רפואה שלמה
לפי מה שהבנתי באתר הזה אתה לא צריך להשלים
שאול
כתוב באתר הזה שאתה לא צריך להשלים
שלמה