תשובה אחת
שאין לך אוץו בסנאפצ'אט, או שהוא מחק או שהוא חסם