6 תשובות
s - בתהליך שליחה
d - הגיע, נשלח
r - נקרא

ואם להשוות לווצאפ נגיד אז זה בערך לפי הסדר.. s זה וי, d דאבל וי, r דאבל וי כחול
s שולח dנישלח rנקרא
sent - נשלח אך לא התקבל.
delivered - התקבל אך לא נקרא.
read - נקרא.
שעון אומר: לא נשלח.
s- נשלח
d - התקבל
r- נקרא
s- sent
d-delivered
r-read
s - נשלח
d - הגיע
r - נקרא