7 תשובות
סינן אותך. או שהטלפון כבוי.
פלאפון כבוי או שהוא סתם לא יכול לענות
Lan
אם זה משהו קבוע יכול להיות שהוא חסם אותך
אם זה לא מצלצל וישר מעביר אז
או שהפלאפון כבוי
או שאין לו קליטה

אם זה צלצול אחד ואז מעביר לתא קולי
אז חסם אותך

אם זה כמה צלצולים ואז מעביר לתא קולי
פשוט לא עונה
או לוחץ על "נתק"
או שהוא חסם אותך או שהוא כיבה את הטלפון או שהוא שם אותו על מצב טיסה או שאין לו קליטה או שהוא שם אותו על מצב נא לא להפריע או שנגמר לו הבטריה

לא עולה לי עוד אופציות

אם את רוצה לדעת שהוא לא חסם אותך פשוט תתקשרי מחסום או מטלפון אחר
אנונימי
או שהטלפון מכובה
או שהוא בשיחה וכבר יש ממתינה אחת
פלא כבוי/אין קליטה/חסם אותך