3 תשובות
הוא יהפוך לגז (?)
הוא ישאר במצב צבירה גזי לפי דעתי.
הוא יהפוך לגז אם תמשיך יהפוך לפלסמה
באותו הנושא: