5 תשובות
מסת הברזל לא התנתה
נפח הברזל המוצק לא השתנה

שניהם לא השתנו בגלל שלא הופסת או הורדת חומר
השתנתה* הוספת*
שואל השאלה:
ומה עם הצפיפות? זה כאילו גם לא השתנה בהשוואה לצפיפות הברזל הנוזלי?
אנונימי
המסה לא משתנה
אבל נפח הברזל קטן כי "כאשר מוצק הופך לנוזל, ניפחו גדל"
ופה עשו את ההפך (מנוזל למוצק) אז הוא קטן
הצפיפות של הברזל המוצק גדולה יותר מהצפיפות של הברזל הנוזלי
שואל השאלה:
אפשר גם להסביר למה? פשוט צריך פה גם נימוק...
אנונימי
באותו הנושא: