2 תשובות
יואו: ( אני ממש מזדהה
את כותבת יפה
שורה 2: *אומר, נקודה בסוף משפט.
שורה 4: פסיק בסוף משפט.
שורה 5: פסיק בסוף משפט.
שורה 7: נקודה בסוף משפט.
שורה 8: פסיק בסוף משפט.
שורה 9: נקודה בסוף משפט.
שורה 10: פסיק בסוף משפט.
שורה 13: *בנינו

הטקסט יפה מאוד (:
פשוט לא פיסקת טוב חוחו