תשובה אחת
מסכת אבות מדברת בעיקר על דרך ארץ, ולכן זה מתקשר לחברה ערכית ומתוקנת מבחינת מידות ומוסר. לדוגמא: אהוב את המלאכה.. הווה מקדים שלום לכל אדם..