6 תשובות
שואל השאלה:
אדיר מילר הבא/ה את/ה.
אנשים יותר רציניים?
התנאים.
שואל השאלה:
מה זה אומר?
את מסכת אבות חתם רבי יהודה הנשיא ומי שכתב אותה היו חז"ל= חכמינו זכרונם לברכה
התנאים אלו החכמים שכתבו את המשנה, מסכת אבות היא במשנה, סדר נזיקין.
התנאים הם אנשים בתקופה מסוימת והם נקראים חכמי המשנה כי הם גם כתבו את המשנה, מסכת אבות חלק מתוך המשנה