3 תשובות

1. המסכת הזו צריכה להיות שגורה בפיהם של האבות תמיד,
כדי שידעו כיצד לחנך את ילדיהם, וכיצד להקנות להם את המידות הנכונות, ואת הדרך הישרה.

2. כמו שידוע, שאבות נקראים כך בזכות זה שיש להם תולדה.
(כמו אבות מלאכה בשבת -- שנקראים כך בגלל שיש גם תולדות למלאכות אלו.)
וזה בדיוק העניין גם כאן המסכת נקראת מסכת אבות, שהרי בזכות לימודה,
זוכה האדם "להוליד" עצמו אל התכלית המיוחלת, והיא שמירת התורה והמצוות.
אני חשבתי שאת מתכוונת לספר לימוד בתרבות ישראל שנקרא מסכת אבות חח
שואל השאלה:
"בובהה_" - לזה התכוונתי
לין - אוקיי אבל למה קוראים לזה מסכת אבות? ולא מסכת אמהות לדוגמא?
אנונימית