4 תשובות
מצער בעלי חיים
במכלאת כלבים בעיר או באינטרנט אפשר למצוא
אנונימית
אפשר מצער בעלי חיים אבל יכול להיות שיש לך כלבייה או משהו כזה באזור.
כלבייה