3 תשובות
שד אפ כבר
חסוי
הקמת המדינה...
הישיגיו של הרצל-הכרת הציונות לכולם והקמת המדינה.
מרינה