תשובה אחת
נא לעיין בקשורית http://www.bgh.org.il/hbrt_hamopt_shl_hartzl_-_shieor_shni_-_mdrih_lmora.pdf
חבר טוב מומחה סטיפס