תשובה אחת
תבדוק במוסך מורשה או מוסך שיש לא אוטו דטא
באותו הנושא: