2 תשובות
זה אמור להופיע בחוזה שלך. על פי החוק אתה חייב לתת שלושים יום הודעה מוקדמת למעסיק
מנחם גליק מומחה סטיפס
בס"ד

ערב טוב

עפ"י חוק "הודעה מוקדמת" תינתן ע"י עובד/מעביד במידה והעובד עבד חודש ימים עד שישה חודשים אצל המעסיק אזי חייב הוא להודיע יום אחד מראש עבור כל חודש עבודה דהיינו שישה חודשי עבודה =6 ימים הודעה מוקדמת. מעבר לשנה = חודש ימים הודעה מוקדמת.
כמובן אם בהסכם הקיבוצי/בין העובד למעביד ישנה תקופה ארוכה יותר אז ההודעה תנתן בהתאם להסכם זה-ובלבד שזה לא יפחת מהנקבע בחוק...
באותו הנושא: