2 תשובות
1. לשמור שבת
2. ברית
3. פדיון הבן
4. בר מצווה
5. בת מצווה
6. פרו ורבו-להוליד ילדים
7. לוותר
8. לעשות חסד
9. ללמוד תורה
10. לכבד הורים
11. לישון בסוכה
12. לכבד כל אדם

ורק שתדעי חמודה שיש 613 מצוות!
חמש הדיברות הראשונות הינן בגדר "עשה" וחמש הדיברות האחרונות "אל תעשה" וכולן מצוות כחלק מתרי"ג מצוות.

shirantash מומחית סטיפס