תשובה אחת
תירס לא טוב לשילושים אם אפשר גזר זה עדיף מתירס, גם הגזר עוצר מעט שלשול.