9 תשובות
אסור
מותר
מותר ושאלת וכבר ענינו
יש בזה מחלוקת, לפי המנהג האשכנזים מותר, לפי הספרדים אסור.
יש כאלה שמערבבים טונה עם גבינה, יש כאלה שלא.
תשאל את ההורים שלך מה המנהג שלכם.
שואל השאלה:
אני ספרדי
אז אסור לך
אנחנו נוהגים לא לאכול דג עם בשר לא חלב
יש לי חברות ספרדיות שאוכלות טונה וגבינה.. אז שוב, תשאל את ההורים מה מנהגכם.