2 תשובות
לאשכנזים מותר
לספרדים אסור
יותר בהרחבה אפשר להראות בשולחן ערוך (חלק יורה דיעה)
גבינה מותכת וחמאה אין חשש גם למי שנוהג לאסור בגבינה רגילה משום סכנה
י.א.