3 תשובות
היסטוריה- 83
לשון- 93
היסטוריה- 92**
לשון- 89
לשון-97
היסטוריה-99