5 תשובות
to move אני מניח?
אנונימי
move out
to move place i think
אנונימי
to move out
מגלת האמת
פשוט moving

we've moving to a new place
we move a lot every year

move out - לעזוב דירה
move in - להכנס לדירה חדשה