3 תשובות
באידיש. התרגום הוא "אוי ווי לי"
זה באידיש זה כאילו אוי ואבוי ה' ירחם משהו כזה...
התרגום המילוני הוא: "אוי הטחורים לוחצים".
אחד שיודע