6 תשובות
2012
החכמה
21.12.12
2012
לא יהיה סוף העולם, סוף העולם היחידי הוא מתי שאותו בן אדם נפטר מן העולם.
פחח, עלק 2012
חמודה? בתנ"ך כתוב שב-2012 לא יהיה סוףהעולם אלה בגוג ומגוג
תיראי על זה ביוטיוב
ואין לדעת באמת
ועם מתים? זה גם סוף העולם בישבילך.
היא לא שאלה אם זה אמיתי או לא היא ביקשה את התאריך.
21.12.2012