4 תשובות
טבעוני-אחד לא אוכל חיות ותוצרים שלהם
טבעונאי- אחד שלא אוכל חיות ותוצרים שלהם ואוכל מוכן מראש
כלומר הוא אוכל רק דברים חיים ולא מבושלים
טבעונאי הוא טבעוני שלא אוכל אוכל מעובד. כלומר, הוא לא אוכל לחם - אלא גרגירי חיטה.
אנונימית
טבעונות - השקפת עולם המתאפיינת בהימנעות מאכילת בשר, דגים, חלב, ביצים, ומזונות אחרים המוכנים מהם. ובנוסף לכך, גם בהימנעות משימוש במוצרים העשויים מעור בעלי חיים (כולל פרווה צמר, ונוצות). רבים מהטבעונים מתנגדים גם לניצול בעלי חיים לצרכים אחרים (כגון בידור בקרקסים) הגורמים באופן ישיר או עקיף נזק ואף סבל לחיות.

טבעונאות - דיאטה המשלבת את מושג הטבעונות המבוססת על מזון צמחי עם תפיסת דיאטת המזון הגולמי‏, כלומר שלא עבר בישול או חימום מכל סוג שהוא.
טבעוני לא אוכל מוצרים מהצומח
וטבעונאי לא אוכל מזון מעובד רק אוכלשהו לא מבושל/מאודה/מטוגן/אפוי/וכו׳