8 תשובות
צמחוניים לא אוכלים בשר
וטבעוניים לא אוכלים שום דבר שבא מחיות, ביצים, חלב, דגים בשר ועוד.
צמחוני לא אוכל בשר וטבעוני לא אוכל תוצרת של חיות כמו חלב ביצים וכו'
צמחוני זה אחד שאוכל הכל חוץ מבשר וטבעוני זה אחד שגם לא אוכל בשר וגם לא אוכל דברים כמו ביצים וחלב וכאלה
צמחוני לא אוכל את החי, אבל הוא אוכל את המוצרים מהחי.
טבעוני לא אוכל גם את המוצרים מהחי.
טבעונות היא אורח חיים המתאפיין בהימנעות מאכילת בשר בעלי חיים, חלב, ביצים, ומזונות אחרים המוכנים מהם. בנוסף לכך נמנעים הטבעונים גם משימוש במוצרים העשויים מעורות בעלי חיים (כולל פרווה צמר, ונוצות) לביגוד, הנעלה, וריהוט. רבים מהטבעונים מתנגדים גם לניצול בעלי חיים לצרכים אחרים (כגון בידור בקרקסים) הגורמים באופן ישיר או עקיף נזק ואף סבל לחיות.

הטבעונים מציינים שתי סיבות עיקריות להשקפתם: הראשונה היא הסיבה המוסרית הנוגעת לעובדה שגידול בעלי חיים לצורכי שחיטה או הפקת ביצים וחלב כרוך בדרך כלל בגרימת כאב וסוגים אחרים של אי-נוחות וסבל לאותן חיות (לעתים תוך התעללות סדיסטית מצד אנשי צוות) (1); הסיבה השנייה היא בריאותית הנוגעת לטענה כי קיים מתאם בין צריכה עקבית של מזון מן החי למגוון ותפוצה גבוהים יותר של בעיות בריאות שמקורן תזונתי. מעבר לכך ייתכנו גם סיבות רוחניות, דתיות, סביבתיות ואחרות לאימוץ אורח חיים זה.

האדם החי על פי אורח חיים זה, או לכל הפחות על פי תזונה טבעונית, נקרא בעברית, בדרך כלל, טבעוני.


צמחונות היא אורח חיים המתאפיין בהימנעות מאכילת בשר בעלי חיים (ובזה גם דגים), אך עשוי לכלול מוצרי מזון מן החי שאינם גוף בעלי החיים עצמם, כגון ביצים או חלב ומוצריו. צמחונים הנמנעים באופן כללי גם ממזונות אחרים מהחי נקראים לרוב טבעונים וזאת בשל בעיות בתעשיית הביצים, כגון גריסת אפרוחים או בעיות שונות בתעשיית החלב.

רבים מהצמחונים נמנעים גם מלבישת מלבוש המכיל עור אמיתי, או צמר, וכן מרכישת ריהוט המכיל אותם (כמו כריות המכילות נוצות). סיבות אפשריות לאימוץ תזונה או אורח חיים צמחוני הן למשל נימוק מוסרי או אידאולוגיה, טעם אישי, סיבות בריאותיות, נימוקים רוחניים ודתיים, נימוקים סביבתיים-אקולוגיים, ועוד.

צמחונים רבים משתמשים בתחליפי בשר, כדוגמת סייטן וטופו וכן בתחליפי גבינה. מאכלים צמחוניים רבים זמינים במטבח היפני, ההודי, היווני והעיראקי.

צמחונים לא אוכלים בשר
וטבעונים לא אוכלים כול משהו מבא מחיות כמו ביצים חלב דבש ואנערף
כול אחת מנסה למצוא את ה"אמת המוסרית" שלו... או שהם פשוט נגעלים ממאכלים שבאים מחיות
צמחונים לא אוכלים בשר חיות
וטבעונים לא אוכלים בשר חיות או שום דבר מהחי. גם לא שותים חלב
צמחוני לא אוכל בשר, אבל עדיין יכול לאכול מוצרים מן החי כולל בשר, חלב, דבש וכו'.
טבעוני לא אוכל שום דבר מן החי כמו בשר, ביצים, חלב, דבש וכו'.