2 תשובות
אם מישהו סימן חניה פרטית על שטח, שאינו שלו. הרי זו השגת גבול =עבירה פלילית. רק בעל השטח יכול להגיש תלונה במשטרה. ובכלל אסור לו לחנות בשטח של מישהו אחר ללא רשות הבעלים. אם הסימון הוא בשטח צבורי, שהעריה מטפלת, יש לפנות לעריה. החוק גם אוסר סימונים פירטיים על הכביש, מדרכה וכו'.
בשטח פרטי, אם לא עוזר, אפשר לבקש צו מבית המשפט, שלא יחנה במקום.
חבר טוב מומחה סטיפס
שלום
1- אין תקנות שאתה מבקש
2 - אין להתיר סימון אם קיימת חניה של דיירי הבית אם החניה אינה רשומה בטאבו
3 - על מנת לברר זאת יש להוציא את הרישום שמופיע אצל רשם המקרקעין, - טאבו, שם קיים תשריט ובו קיים סימון אם נמכר למישהו מבין הדיירים חניה ומיקומה
4 - אם אכן בוצע סימון של אחד הדיירים בשטח חניה והחניה אינה רשומה על שמו בטאבו, אזי יש לפנות אל המפקח על המקרקעין ולתבוע סילוק הסימון של אותו דייר
בהצלחה
אינג' אבי מילר מומחה סטיפס
באותו הנושא: