2 תשובות
כל תפקיד בחייל האוויר הוא מכובד ומצויין
זה מעולה! מודיעין בפני עצמו וחיל האוויר בפני עצמו זה נחשב מאוד.