תשובה אחת
לא. וכבר החיל לא נקרא מודיעין שדה אלא איסוף קרבי.
באותו הנושא: