תשובה אחת
הסובל ממצבי רוח קיצוניים, הפרעה כלשהיא, פעם היי ופעם דאון-לא מאוזן.