3 תשובות
קו המשווה
שואל השאלה:
תודה רבה!
שואל השאלה:
את יודעת אולי גם
כוח הקיים בין כל שני גופים חומרים בטבע והוא תלוי במרחק בינהם ובמסה שלהם:
?